Praktijkondersteuner Jeugd

De praktijkondersteuner jeugd is een nieuwe medewerker van de huisartsenpraktijk. Omdat de jeugdzorg inmiddels is ondergebracht bij de gemeenten, krijgen de huisartsen steeds meer taken toebedeeld bij het begeleiden van kinderen en jongeren en hun vragen en problemen. Het kan hierbij gaan om leer- en gedragsproblemen, opvoedproblemen, slaapproblemen, angst of somberheid, sociale problemen. De huisartsen werken hierbij ook samen met een team van schoolartsen, psychologen, verpleegkundigen van het consultatiebureau, Sterk huis (=voorheen Kompaan de Bocht), Veilig Thuis en een kinderpsychiater. Zo proberen ze de zorg zo snel mogelijk op te starten met de juiste hulpverlener. De praktijkondersteuner Jeugd fungeert als spil en eerste aanspreekpunt bij zorgen zoals hierboven genoemd. De praktijkondersteuner is elke dinsdag aanwezig, afwisselend in de ochtend of de middag.

 

Praktijkondersteuner Mark Hansen: Vanuit mijn achtergrond als medisch kinder- en jeugdpsycholoog heb ik meerdere jaren ervaring in verschillende ziekenhuizen en GGZ instellingen. Daarnaast ben ik als internationaal opleider verbonden aan de Academie voor Mindful Teaching en geef ik vanuit mijn eigen praktijk mindfulnesstrainingen aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ik heb de laatste jaren steeds meer gemerkt, dat mijn passie, naast de mindfulness, ligt binnen de kortdurende Basis GGZ behandeling. Uit de feedback die ik binnen mijn werk ontvang, komt naar voren dat ik op een, aan de patient en zijn systeem aangepaste, natuurlijke manier contacten leg. Mijn gespreksstijl is rustig en empathisch en wordt als prettig ervaren door de patienten. Hoewel technieken vanuit de mindfulness deel uitmaken van de behandelgesprekken die ik voer, probeer ik de inhoud van mijn gesprekken altijd af te stemmen op wat er specifiek voor een patient nodig is.