Praktijkondersteuner Jeugd

De praktijkondersteuner jeugd is een nieuwe medewerker van de huisartsenpraktijk. Omdat de jeugdzorg inmiddels is ondergebracht bij de gemeenten, krijgen de huisartsen steeds meer taken toebedeeld bij het begeleiden van kinderen en jongeren en hun vragen en problemen. Het kan hierbij gaan om leer- en gedragsproblemen, opvoedproblemen, slaapproblemen, angst of somberheid, sociale problemen. De huisartsen werken hierbij ook samen met een team van schoolartsen, psychologen, verpleegkundigen van het consultatiebureau, Sterk huis (=voorheen Kompaan de Bocht), Veilig Thuis en een kinderpsychiater. Zo proberen ze de zorg zo snel mogelijk op te starten met de juiste hulpverlener. De praktijkondersteuner Jeugd fungeert als spil en eerste aanspreekpunt bij zorgen zoals hierboven genoemd. De praktijkondersteuner is elke dinsdag aanwezig, afwisselend in de ochtend of de middag.

Helaas is onze kinderpsycholoog Mark Hansen gestopt per 1 december om zijn eigen groeiende praktijk op te bouwen hier in de reeshof.

Er wordt gezocht naar vervanging, hopelijk al per 1 januari 2019.