Praktijkondersteuner Somatiek

•De praktijkondersteuner somatiek, Stefanie Kwantes, ondersteunt de huisarts door het voeren van haar eigen spreekuur.

De praktijkondersteuner somatiek verricht o.a. de volgende werkzaamheden:

spreekuur (ter preventie van) hart en vaatziekten

Mogelijke risicofactoren worden bepaald door middel van het meten van de bloeddruk, buikomvang en gewicht en het bespreken van leefstijl en familiaire belasting. Tevens wordt er een bloed en urine onderzoek verricht op glucose, cholesterol en nierfunctie.

astma en COPD(emfyseem) spreekuur

Begeleiding en opsporing van patienten met astma of COPD. Tijdens de meeste controles wordt een longfunctiemeting verricht. Tevens wordt voorlichting gegeven over optimaal gebruik van inhalatie medicijnen.

begeleiding en controles bij diabetes mellitus (suikerziekte)

Patienten die bekend zijn met diabetes mellitus type II komen 3 keer per jaar op controle bij de praktijkondersteuner en 1 keer per jaar bij de huisarts. Bij deze controles wordt tevoren bloedonderzoek verricht. Patienten die insuline gebruiken worden ook begeleid door Yvette van Kooten, diabetesverpleegkundige.

stoppen met roken spreekuur

Alle rokers die serieus overwegen te stoppen met roken, kunnen hier terecht voor uitleg over hulpmiddelen en motiverende begeleiding. Dit vergroot uw kans op succesvol stoppen.

Uw huisarts is de hoofdbehandelaar en blijft eindverantwoordelijk voor uw zorg. Alle controles worden besproken met de eigen huisarts, zodat deze op de hoogte blijft van uw gezondheidssituatie.

anticonceptie spreekuur

Indien u vragen heeft over anticonceptie, kunt u een afspraak maken. De verschillende mogelijkheden worden besproken en Stefanie kan u adviseren bij uw keuze, evt. in overleg met de huisarts. Jongeren onder 16 jaar worden naar het spreekuur van de huisarts verwezen.

U kunt een afspraak maken met de praktijkondersteuner via de assistente. U kunt ook per E-consult uw vraag stellen aan haar. Zie voor de mogelijkheden hiervoor Digitaal contact met uw huisarts (MGN).

Stefanie heeft spreekuur op maandag, dinsdag-ochtend, woensdag-ochtend en donderdag.

Het komende jaar is praktijkondersteuner in opleiding, Patricia, aanwezig op maandagmiddag en donderdagochtend. Zij doet met uw toestemming soms ook zelfstandig spreekuur.