Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt een afspraak maken voor dezelfde dag, indien er nog ruimte is, of voor een later tijdstip in de (volgende) week.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 11.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 11.30 en 12.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U kunt ook on-line een afspraak maken. Zie hiervoor het menu aan de linker kant van de website of klik op on line afspraak maken.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. U krijgt dan een afspraak van 20 ipv 10 minuten.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.