Uw afspraak niet nakomen...

Als u zonder tegenbericht niet op het spreekuur verschijnt, zullen wij eerst telefonisch contact met u zoeken. Er kan altijd sprake zijn van een vergissing, van uw kant of van de onze.

Is er geen sprake van een vergissing, maar van vergeten of desinteresse, dan krijgt u van ons een brief met daarin informatie over deze nieuwe regeling. Indien u vervolgens nog een keer niet komt opdagen, krijgt u van ons een rekening. Dit bedrag is 15 euro voor een enkel consult en 30 euro voor een dubbel consult. De landelijke huisartsenvereniging heeft richtlijnen opgesteld voor een "wegblijf' tarief. Dit bedrag kunt u niet terugkrijgen van uw verzekering en moet u dus zelf betalen.

De spreekuren van de praktijkondersteuners Jeugd, GGZ en ouderen, zijn ALTIJD dubbele consulten. We vinden het vervelend dit beleid te moeten doorvoeren maar er komen inmiddels dagelijks patienten niet opdagen en daarvan zijn anderen de dupe. We hopen dat door deze maatregel onze spreekuren weer beter benut worden.


05-07-2018